Neden Karasu

ACARLAR LONGOZ GÖLÜ

Acarlar Longoz Gölü   Longoz, subasar orman ekosistemi olarak bilinen, tabanında çeşitli ağaç ve bitki türleriyle kaplı olan sulak alanlara denir. Kumullar nedeniyle denize ulaşamayan derelerin, bataklık alanlarda son bulması sonucu doğarlar. Taban suyu seviyesi kış ve ilkbahar aylarında artarken, sonbahar ve yaz aylarında çekilmektedir. Yazın suları çekilen longoz alanı köylülerce tarım arazisi olarak kullanılabilmektedir. Acarlar Longozu olarak adlandırılan göl, Sakarya Nehri’nin Karadeniz’e döküldüğü, ağız kesiminin batısında yer alır. Alanının en büyük olduğu dönemde 1.562 hektar, derinliği ise 1,5 metredir. Acarlar Longozu, İğneada Longozundan sonra Türkiye'deki en büyük ikinci subasar ormanıdır. Göl orman, sulak alan, deniz kıyısı habitatları olmak üzere, pek çok ekosistemi ve göl tabanı da geçilmesi zor orman formasyonunu barındırır. Bu özellikleri sebebiyle birçok bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapar. Deniz kıyısı habitatında yer alan kumul alanlar ortalama 5 metre yükseklikte olup sahile paralel uzanmaktadırlar. Acarlar Longozu, Türkiye’de kesintisiz uzanan en uzun kumul sistemine sahiptir. Bu kumullar bölgede pek çok derenin Karadeniz’e ulaşması engelleyerek, Acarlar Gölü’ nü meydana gelmiştir. Gölün bünyesinde varlığını sürdüren canlı türleri de gölün önemini arttırmaktadır. Öncelikle kumul alanlarda yer alan bitki türlerinden bahsetmek gerekirse; karaya doğru 30 metrelik mesafeyi kaplayan ve Leymus racemosus ssp. sabulosus ile karakterize edilen, ön cephe kumul bitki topluluğu vardır. İlerisinde ender görülen kumul bitki türleri bakımından zengin olan, sabitleşmiş gri kumul bitki topluluğu görülmektedir. Bu bitki türleri arasında Centaurea kilaea, Jurinea kilaea, Matthiola fruticulosa bulunmaktadır. Çok lokal olarak bulunan Peucedanum obtusifobum ve ilk kez buradan toplanan Silene dichotoma ssp. euxina sayılabilir. Ormanlık alanlarda yer alan türlerde ise iyi gelişmiş tırmanıcı Smilax excelsa, kızılağaç (Alnusglutinosa), söğüt türleri (Salix spp.) ve dişbudak (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) ağırlıktadır. Bu ormanlar ayrıca nadir bitki popülasyonlarını da beraberinde yaşatır. Hottonia palustris (Türkiye'de yalnızca burada bulunur), Leucojum aestivum ve Thelypteris palustris gibi... Önemli Bitki Alanı (ÖBA) kabul edilen Acarlar Gölü ve Longoz Ormanı 25.06.1998 tarihinde I. Derece Doğal Sit Alanı ve Yaban Hayatı Koruma Sahası ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Gölde, Bern Sözleşmesi’ nde adı geçen üç bitki türü bulunmaktadır. Su menekşesi (Hottonia palustris) Türkiye’de sadece burada yer alır. Göl soğanı (Leucojum aestivum) ve Thelypteris palustris ülkemizde nadir su bitkileri arasındadır. Bu türlere ek olarak Türkiye’de ilk burada saptanan, çok nadir bir bitki türü olan Kyllinga brevifolia’da ilgi gören bitki türlerindendir. Kuş ve Bitki gözlemciliği için ideal bir yer olan Acarlar Gölü’nde özellikle kuşlar da ilgi çekmektedir. İstanbul Üniversitesi ve Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu (TÜRÇEK) tarafından yürütülen göldeki bitki çeşitliliğini ve kuş türlerini inceleme çalışmaları devam etmektedir. Acarlar Gölü’nde eko turizmin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başlamıştır. Longoz’u görmek için yerli ve yabancı turistler Karasu’ya akın etmektedir. Doğa turizmini tercih edenler ve doğa fotoğrafçılığı yapmak isteyenler için göl oldukça ilgi çekicidir. Bunların yanı sıra gölün giriş kısmı ziyaretçiler için yürüyüş alanı olarak düzenlenmiş bir de kır lokantası yapılmıştır. Ayrıca turizme açılan gölde, tur hizmeti vermek için bir tekne ile dört deniz bisikleti bulunmaktadır.

Resim
X